Erik van der Ree (1962) is sinds 1988 advocaat. Naast de algemene praktijk legt hij zich voornamelijk  toe op het behandelen van echtscheidingen.

IMG_2801

Scheiden in Nederland gaat via de rechter en je hebt er een advocaat voor nodig. Het is voldoende dat de advocaat in een verzoekschrift aangeeft dat het huwelijk is ontwricht. Daarop spreekt de rechter de echtscheiding uit. Tot zover is een echtscheidingsprocedure een hamerstuk en doodeenvoudig

Wat scheiden echter moeilijk maakt zijn de nevenvoorzieningen. Nevenvoorzieningen gaan meestal over geld en/of eventueel aanwezige kinderen. Hoe verdelen we het aanwezige vermogen, moet er alimentatie worden betaald en hoe lang, wat gaat er gelden ten aanzien van opgebouwd pensioen? En bij kinderen: hoe regelen we de zorg. Hoewel op deze gebieden regels en richtlijnen gelden die houvast bieden als men zelf niet tot een oplossing kan komen, blijkt dat emoties die bij veel echtscheidingen spelen een snelle en eerlijke oplossing soms danig in de weg staan.

Hoe lang en hoe duur? Van te voren is dat moeilijk te zeggen, want dat hangt eigenlijk vooral van de betrokken partijen zelf af. Als zij elkaar nog wat gunnen en niet alleen aan hun eigen belang denken, dan kan een echtscheiding in enkele weken geregeld zijn. De gemaakte afspraken worden op papier gezet in een duidelijke overeenkomst (= het convenant), waarna ik de rechtbank vraag de echtscheiding uit te spreken, het convenant te bekrachtigen en daarmee is de zaak af. Als partijen elkaar echter niets meer gunnen, dan kan een echtscheiding vele maanden duren en veel geld kosten. Voor advocaten zijn dat prima zaken, maar voor scheidende partijen en met name eventueel aanwezige kinderen regelrechte nachtmerries. 

Sterke en zwakke eigenschappen:                                                           

Sterk: Ik gebruik duidelijke heldere taal en ben een no-nonsense type. U moet het begrijpen, want het gaat om uw leven. De prijs-kwaliteit verhouding is uitstekend. Mijn uurtarieven liggen beduidend onder het gemiddelde. Ik kan dit doen, omdat mijn overheadkosten laag zijn. De kwaliteit van mijn werk daarentegen is bovengemiddeld. Ik heb met uitstekende resultaten de specialisatie opleiding voor familieadvocaten gevolgd. Verder  gelden er bij mij geen lange wachttijden en ik kan samen met u snel schakelen.

Zwak: Ik kan soms ongeduldig worden tegen mensen die alleen vanuit hun eigen belang denken, dan wel die een echtscheidingsprocedure zien als een mogelijkheid om de ander ‘een lesje te leren’. Als hiervoor ook nog eens kinderen worden ingezet en hun belangen uit het oog worden verloren, dan haak ik af. Voor mij geldt: samen ouders, samen zorgen. Pijn neem je niet weg met een dure vechtscheiding. Handel de procedure zakelijk af, beperk de kosten en gebruik het geld voor positievere dingen in het leven dan oorlogvoeren tegen je ex. Dat leidt namelijk tot niks.

Samen of op tegenspraak: Ik ben voor onderling tot stand gekomen regelingen. Samen trouwen, samen scheiden. Je hoeft echt geen vrienden te blijven, maar los de echtscheiding zo mogelijk wel samen op. Lukt dit niet dan kan ik uw zaak ook -wat wordt genoemd- op tegenspraak afhandelen. Of anders gezegd: ieder z’n eigen advocaat. Maar ook in dat geval zal ik altijd proberen dat de emoties niet escaleren en zakelijk en correct wordt gehandeld.

U wilt zo snel mogelijk weer van mij af en gelijk heeft u!

Uurtarief: Voor zaken waarbij ik voor één partij optreed is mijn uurtarief € 150 per uur en voor zaken waarbij ik voor twee partijen optreed € 200 per uur (dus € 100 per persoon). De uurtarieven zijn exclusief 5% opslag kantoorkosten en exclusief 21% BTW. Ik behandel geen zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Derdengelden: het kantoor beschikt niet over een derdengeldenstichting en de voor de cliënt bestemde gelden zullen direct op de eigen rekening van de cliënt ontvangen worden.

Verplichte opleidingen: Ik sta in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd onder de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden: Personen en Familierecht Echtscheidingen, alimentatiezaken en omgangsregelingen. Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten (minimaal) tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerd hoofdrechtsgebied

Contactgegevens: Van der Ree, advocaat (eenmanskantoor), Onderstraat 1 , 7226LB BRONKHORST (gemeente Bronckhorst), telefoon 0575 – 47 45 19 of 06 51 347 463, e-mail: vdr.erik@gmail.com KvK nr 37145276, BTW NL001906661B06

klachtenregeling “Van der Ree, advocaat”.

Het kantoor is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag (070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl)

Voor alle opdrachten geldt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AON Risk Solutions, Postbus 518, 3000 AM Rotterdam, 010 448 89 11), polisnr V0100066843