Erik van der Ree (1962) is sinds 1988 advocaat. Vanaf 2000 legt hij zich grotendeels toe op het behandelen van echtscheidingen.

IMG_2801

Scheiden in Nederland gaat nog altijd via de rechter. Als je de rechtbank in een verzoekschrift laat weten dat het huwelijk is ontwricht , dan spreekt de rechter daarop de echtscheiding uit. Tot zover is een echtscheidingsprocedure een hamerstuk en doodsimpel.

Wat scheiden moeilijk maakt is emoties in combinatie met geld. Geld komt aan de orde bij de vaststelling van een eventuele alimentatie (voor kinderen dan wel de partner), bij de vraag wat te doen met het aanwezige vermogen en de afhandeling van het opgebouwde pensioen. Hoewel op deze gebieden regels en richtlijnen gelden die houvast bieden als men zelf niet tot een oplossing kan komen, blijkt dat de emoties die bij een echtscheiding spelen een snelle oplossing soms in de weg staan.

Een echtscheiding duurt en kost zo lang en zo veel als partijen zelf bepalen. Als partijen elkaar nog iets gunnen en niet alleen aan hun eigen belang denken, dan kan een echtscheiding in een aantal weken geregeld zijn. De gemaakte afspraken worden door mij op papier gezet in een duidelijke overeenkomst (= het convenant), waarna ik de rechtbank vraag de echtscheiding uit te spreken, het convenant te bekrachtigen en daarmee is de zaak af. Als partijen echter elkaar niets meer gunnen, dan kan een echtscheiding vele maanden duren en veel geld kosten. Voor advocaten zijn dat prima zaken, maar voor scheidende partijen en met name eventueel aanwezige kinderen regelrechte nachtmerries. 

Sterke en zwakke eigenschappen:                                                           

Sterk: Ik gebruik duidelijke heldere taal en ben een no-nonsense type. U moet het begrijpen, want het gaat om uw leven. De prijs-kwaliteit verhouding is uitstekend. Mijn uurtarieven liggen onder het gemiddelde. Ik kan dit doen, omdat mijn overhea